Lekarze zatrudnieni w ZOZ Wojkowicel.p. nazwisko i imię™ wykonywany zawód specjalizacja, kursy
1 Adamczyk Krystyna lekarz chorób wewnę™trznych I stopień specjalizacji,
I stopień specjalizacji- medycyna społeczna
2 Bulska- Dobrowolska Ewa specjalista otolaryngolog I stopień specjalizacji otolaryngologia
II stopień audiologia
3 Delipacy Janusz lekarz specjalista ginekolog II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa
4 Glica Michał specjalista medycyny rodzinnej II stopień specjalizacji
5 Kammer- Czech Monika specjalista neurolog II stopień specjalizacji z neurologii
6 Kucio Barbara lekarz okulista I stopień specjalizacji z okulistyki
7 Liszczyk- Mania Lidia specjalista otolaryngolog I stopień specjalizacji z otolaryngologii,
II stopień z otolaryngologii dziecię™cej
8 Magaczewski Tadeusz lekarz ginekolog I stopien specjalizacji z ginekologii i poł‚ożnictwa
I stopień specjalizacji z anestezjologii
9 Masł‚oń Dorota lekarz specjalista med. ogólnej II stopień specjalizacji medycyna ogólna
I stopień slecjalizacji medycyna pracy
10 dr n med. Warwas Ilona lekarz POZ lekarz neurolog I stopień specjalizacji
11 Wlazł‚o - Kwinta Ilona lekarz pediatra I stopień specjalizacji
12 dr n. med. Żmudziński Wojciech lekarz chorób wewnę™trznych I stopień specjalizacji
13 dr n. med. Wiesława Waler-Wygas specjalista pediatrii II stopień specjalizacji
14 Agata Marchwiany specjalista medycyny rodzinnej II stopień specjalizacji
15 Grzegorz Śšliwa lekarz radiolog
16 Agnieszka Paczyńska – Domagała specjalista pediatrii II stopień z pediatrii
Harmonogram pracy lekarzyLekarz chorób wewnę™trznych - KRYSTYNA ADAMCZYK

Poniedziałek, ś›roda, czwartek
09.00 - 15.00 - gabinet
15.00 - 16.35 - wizyty domowe
wtorek, pię…tek
10.25 - 12.00 - wizyty domowe
12.00 - 18.00 - gabinet

Lekarz chorób wewnę™trznych - dr n. med. - WOJCIECH ŻMUDZIуSKI

Poniedziałek, środa, pię…tek:
7.00 - 13.00 - gabinet
13.00 - 14.35 - wizyty domowe
Wtorek
7.00 - 13.00 - gabinet
13.00 - 14.35 - wizyty domowe
Czwartek
10.25 - 12.00 - wizyty domowe
12.00 - 18.00 - gabinet

Specjalista medycyny ogólnej i lekarz medycyny pracy - DOROTA MASŁOу

Poniedziałek, pię…tek:
08.25 - 10.25 - medycyna pracy
10.25 - 12.00 - wizyty domowe
12.00 - 18.00 - gabinet
Wtorek, środa, czwartek:
7.00 - 13.00 - gabinet
13.00 - 14.35 - wizyty domowe

Lekarz POZ - dr n. med. Ilona WARWAS

Poniedziałek:
08.00 - 14.00 - gabinet
14.00 - 15.35 - wizyty domowe
Wtorek:
08.00 - 14.00 - gabinet
14.00 - 15.35 - wizyty domowe
Środa:
10.25 - 12.00 - wizyty domowe
12.00 - 18.00 - gabinet
Czwartek:
10.25 - 12.00 - gabinet
12.00 - 18.00 - gabinet
Pię…tek:
08.00 - 12.00 - gabinet neurologa
12.00 - 14.45 - gabinet POZ
14:45 - 15:35 - wizyty domowe

Specjalista medycyny rodzinnej - MICHAŁ GLICA

Poniedziałek - POZ
10.25 - 12.00 - wizyty domowe
12.00 - 18.00 - gabinet
Wtorek - POZ
7.00 - 13.00 - gabinet
13.00 - 14.35 - wizyty domowe
Środa - POZ
10.25 - 12.00 - wizyty domowe
12.00 - 18.00 - gabinet dorośli
środa - POZ
10.25 - 12.00 - wizyty domowe
12.00 - 18.00 - gabinet dorośli
Czwartek - POZ
7.00 - 13.00 - gabinet
13.00 - 14.35 - wizyty domowe
Piątek - POZ
7.00 - 13.00 - gabinet
13.00 - 14.35 - wizyty domowe
10.25 - 14.00 - gabinet
14.00 - 15.35 - wizyty domowe

Lekarz pediatra - IWONA WLAZŁO- KWINTA

poniedziałek, środa
10.25 - 18.00 - gabinet
wtorek, czwartek, piątek
08.00 - 15.35 - gabinet

Lekarz okulista - BARBARA KUCIO

Poniedziałek:
13.30 - 18.00
Środa:
7.30 - 11.30
Pię…tek:
11.40 - 15.40

Lekarz Specjalista otolaryngolog - LIDIA LISZCZYK - MANIA

Poniedziałek:
14.00 - 18.00
środa:
14.00 - 18.00

Lekarz Specjalista otolaryngolog - EWA BULSKA - DOBROWOLSKA

Pią…tek: (zmiana obowiązuje od 23.01.2015r)
07.30 -11.30

Lekarz Specjalista neurolog - MONIKA KAMMER - CZECH

Wtorek, czwartek:
15.15 - 19.15

Lekarz neurolog - dr n. med. Ilona WARWAS

pię…tek:
8.00 - 12.00

Lekarz ginekolog - TADEUSZ MAGACZEWSKI

środa:
8.00 -12.00

Lekarz Specjalista ginekolog - JANUSZ DELIPACY

Poniedziałek:
14.30 - 18.30
Pię…tek:
8.00 - 12.00

Pracownia USG - lekarz radiolog - GRZEGORZ ŚLIWA

wtorek
11.30 - 12.30

czwartek
13.00 - 14.00

Specjalista pediatrii ­ Agnieszka Paczyńska - Domagała

wtorek, czwartek
15.00 - 18.00

GABINET FIZYKOTERAPII - Fizjoterapeutka - mgr Agnieszka Czajer- Ziewacz

Poniedziałek, wtorek:
10.00 - 17.35

Środa, czwartek, pię…tek:
07.00 - 14.35

GABINET MASAŻU - Masażysta - SŁAWOMIR ŚšWIECH

od poniedziałku do pię…tku:
06.50 - 10.50

specjalista pediatrii- dr n. med. Wiesława Waler-Wygas

poniedziałek
08.00 - 10.30 - gabinet


środa
08.00 - 11.00 - gabinet

Specjalista medycyny rodzinnej Agata Marchwiany

wtorek - POZ
15.00 - 18.00 - gabinet

LABORATORIUM ANALITYCZNE

czynne od poniedziałku do pię…tku: 7.00 - 11.00
Pobieranie materiału: 07.30 - 09.00
Odbiór wyników w laboratorium wyłę…cznie: 14.00 - 14.35
Odbiór wyników w rejestracji ogólnej: 14.35 - 18.35

TELEFONY

rejestracja ogólna: 32/769-51-01
administracja: 32/769-51-10
laboratorium analityczne: 32/769-45-01